Us obrim aquesta porta a descobrir propostes que us podeu fer vostres des d’ara mateix. Són activitats al medi rural i natural plantejades des de la consciència, responsabilitat, el valor ambiental, l’experiència i la perspectiva dels diferents autors que les escriuen, uns relats que us faran anar més enllà de la descoberta de l’entorn i despertaran el vostre desig de portar-les a terme.

Blog
Blog
1 / 2